Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Modulový pavilón základnej školy v obci Hrčeľ
Príloha_SP_navrh zmluvy o dielo_Hrcel_Z_stavba
(218.5 kb)

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zápisnice OZ