Kontakt

Toto webové sídlo www.obechrcel.sk spravuje obec Hrčeľ a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu
Obecný úrad Hrčeľ

Adresa:
Obecný úrad Hrčeľ
Hlavná ulica 200/30
076 15 Hrčeľ

IČO: 00331546

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Košický

Tel.: 056/668 7260
Tel. starosta obce: 0903 557 524

Mailové adresy :

Všeobecné informácie, sekretariát: ou.hrcel@trenet.sk
Starosta: Rudolf Balog,  e-mail: obec.hrcel.ou.@gmail.com

Kompetencie:
Obec Hrčeľ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hrčeľ je zriadený na mestskom úrade v Trebišove

Úradné hodiny:

Pondelok 7.00-15.00
Utorok 7.00-15.00
Streda 7.00-17.00
Štvrtok 7.00-15.00 nestránkový deň
Piatok 7.00-13.00