MDD 2012

Pri príležitosti MDD prijali pozvanie policajti Obvodného oddelenia Michaľany a Obvodného oddelenia Trebišov kde predviedli deťom ukážky ich pracovnej náplne kde chránia občanov a majetok proti zločincom. Porozprávali deťom o svojej práci a tak isto aj o práci psov ktorý majú zadržať páchateľa. Touto cestov chceme poďakovať policajtom którý sa zúčastnili 1.6.2012 príležitosti MDD.

MDD-2012

MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012
MDD-2012