Pripravované projekty

-  výstavba modulovej základnej školy

-  rekonštrukcia kultúrného domu (výmena okien, zateplenie)

-  dokončenie amfiteátra

-  výmena ústredného kúrenia v budove obecného úradu a materskej školy

-  zateplenie budovy obecného úradu