Rok 2012

  • maľovanie strechy Kultúrneho domu , firmou Eduard Varga, ktorá vyhrala vo výberovom konaní s najnižšou cenou za prácu
  • oprava kanálu na ulici Cintorínskej