Samospráva

Adresa:
Obecný úrad  Hrčeľ
Ulica Hlavná 200/30
076 15 Hrčeľ

Telefón: 056 / 668 72 60 
E-mail: ou.hrcel@trenet.sk

Starosta: Rudolf Balog

Zástupca: Vladimír Süč

Poslanci OZ:
Rudolf Balog ml.
Martin Ferenčík
Peter Jakab
Ján Ferenčík
Jana Garanská
Ing. Miroslav Bodnár


KontrolórHelena Szencziová

Referent OcÚ: Mária Šostáková