Súčasnosť

Demografia

Počet obyvateľov (spolu) : 954
Predproduktívny vek (0-14) (spolu) : 298
Poproduktívny vek (Muži 60+,Ženy 55+) (spolu) : 153
Počet sobášov : 4
Počet rozvodov : 0

Muži : 456
Produktívny vek (15-54) : 263
Celkový prírastok/úbytok : 7
Počet živonarodených : 7
Počet zomrelých : 8

Ženy : 498
Produktívny vek (15-54) : 240
Celkový prírastok/úbytok : 29
Počet živonarodených : 20
Počet zomrelých : 2

Aktualizácia : 31.12.2012

Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Občianska a technická vybavenosť:

 • Kultúrny dom
 • Dom smútku
 • 3 Predajne potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Multifunkčné ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Základná škola
 • Materská škola
 • Špecialna základná škola
 • Miestna posilňovňa

Pamiatky

 • Židovský cintorín
 • Pamätník
 • Kostol reformovaný