Úcta k starším

 18.10.2021

Milí naši seniori,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti dňa ,,Úcty k starším", ktorým je mesiac október. Hľadám preto každý rok slová v ktorých je sila dobroty, optimizmu, aby ste si na ne mohli spomenúť vždy, keď je Vám ťažko. V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď bola radosť a bol aj smútok. Skláňame sa v úcte pre rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.To vystriedalo destvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky - na všetko. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí.

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme.

A preto skláňame sa hlboko a ďakujeme každému ránu v ktorom sme sa zobudili a mohli sme uzrieť slnko, vidieť svet a objať svojich najbližších, stretnúť sa s priateľmi a počuť všetko čo je okolo nás.

Vrúcnym želaním každého z nás je šťastný život. Úplné a dokonalé šťastie však neexistuje. Jednému chýba to, inému zasa čosi iné. Každý ľudský život je iný. Človek ho musí prijímať, žiť ho, ale nevzdávať sa, boriť sa prekážkami a ťažkosťami, siahnuť až na dno síl s vedomím, že po každej búrke sa vyjasni a všetko skrásnie. Treba sa tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No nesmieme zabúdať i na čaro terajšieho života, že nerozhoduje len vek, ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných.

Aj dnešný deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom, ale i pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Zaspomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším.

Želám Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou. Prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji si užívajte život. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Rudolf Balog
starosta obce Hrčeľ


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >