Pripravované projekty

  • výstavba modulovej základnej školy
  • rekonštrukcia kultúrného domu (výmena okien, zateplenie)
  • dokončenie amfiteátra
  • výmena ústredného kúrenia v budove obecného úradu a materskej školy
  • zateplenie budovy obecného úradu

Zoznam projektov: