SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
230938-Hrčeľ dodávka tovaru podľa zmluvy Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: AGRO BILLY s. r. o.
79 920 €
SZ2023/KE1160 odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Hrčeľ
48 €
PB2/2023 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
31/O/2023 audit účtovnej závierky k 31.12.2022 Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
1 020 €
PB1/2023 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
23/45/054/1692 Úprava práv a povinností pri vykonávaní aktivácie Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Dod.: Obec Hrčeľ
410.64 €
WBX-OVM-2023 služby pre komunikáciu s ÚPVS Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
1883202301 uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrčeľ
1.80 €
D1-CO-26/2022-TV Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Okresný úrad Trebišov
1 079.29 €
QUO-86029-Z2P2/0 inzercia Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: MEDIATEL spol. s r.o.
105.60 €
3084994 aktivácia wifi v KD Hrčeľ Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
18.72 €
RA-SNCA/20201771 poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
24ZVS0000836186F zabezpečenie v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
IROP-Z302091CWL4-91-108 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
2305 Obnova komunikácií obci Hrčeľ Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: STAVOSERVIS s. r. o. Trebišov
44 627.56 €
D1-23/45/054/85 Doplnenie textu v čl. II Práva a povinnosti zamestnávateľa - lehota na predloženie žiadosti o úhrady Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Dod.: Obec Hrčeľ
0 €
1/RekZast/2023 rekonštrukcia autobusových zastávok Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: bagrik, s. r. o. v likvidácii
11 480 €
IROP-CLLD-Q088-512-003-005 Poskytnutie príspevku na realizáciu Projektu Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Hrčeľ Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
8 940 €
1-MŠ-2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Novostavba Materskej školy v obci Hrčeľ" Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: marko architekti s.r.o.
28 380 €
PK-23052023-01 Zhotovenie webovej stránky a poskytovanie služieb v oblasti webhostingu Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: webex.digital s.r.o.
96 €
Generované portálom Uradne.sk