Aktuality | Medzinárodný deň detí

Starosta obce Hrčeľ oznamuje žiakom Základnej školy v Novosade, s trvalým bydliskom v Hrčeli a deťom Materskej školy v Hrčeli, že dňa18.7.2015 sa usporiada

Medzinárodný deň detí v lese

Zraz účastníkov je o 9:30 pri Obecnom úrade v Hrčeli.

Teším sa na strenutie a hojnú účasť.

Zoznam všetkých aktualít noviniek a akcií v obci Hrčeľ