Aktuality | Situácia s vodou 22.1.2016

Obecný úrad v Hrčeli oznamuje občanom, že voda z obecného vodovou sa nesmie používať ako voda pre ľudskú spotrebu z dôvodu zvýšených dovolených hodnôt látok ktoré sú vo vode. Voda pre ľudskú spotrebu musí spĺňať podmienky v zmysle NV č. 354/2006 Z. z. Vo vode v obecnom vodovode sa objavili Bór a Mangán vo zvýšených hodnotách. Vodu bude dodávať Východoslovenská vodárenská a.s.

V dohľadnej dobe bude prevedený odpočet vody a cena vody od VVS bude oznámená občanom po usmernení regulačným úradom sieťových odvetví. Vodu od vodárenskej spoločnosti odoberáme od : 22.01.2016. 

Pre viac informácií  kliknite na tento odkaz.

Zoznam všetkých aktualít noviniek a akcií v obci Hrčeľ