Samospráva

Adresa:
Obecný úrad  Hrčeľ
Hlavná ulica 200/30
076 15 Hrčeľ

Telefón056 / 668 72 60
E-mailou.hrcel@trenet.sk

Starosta: Rudolf Balog

Zástupca: Vladimír Süč

Poslanci OZ:

  • Rudolf Balog ml.
  • Martin Ferenčík
  • Peter Jakab
  • Ján Ferenčík
  • Jana Garanská
  • Ing. Miroslav Bodnár

Kontrolór: Helena Szencziová

Referent OcÚ: Mária Šostáková