SlovenskýEnglish
 •  
 •  
 •  
Prehrať celé video

Natur-Pack

natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  15. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Papier
  11. OKT 2024
  Piatok
 • Sklo
  10. SEP 2024
  Utorok
HRČEĽ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Hrčeľ

Hrčeľ leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 120 m n. m. Z južnej strany ju ohraničujú  Zemplínske vrchy a z juhovýchodnej strany potok Helmec. Obecný chotár charakterizuje rovinný čiastočne pahorkatinový povrch s prevažne hnedými lesnými pôdami. Rozhodujúcu časť tvoria popri prvohorných pieskovcoch  a arkózach treťohorné íly čiastočne pokryté sprašovými uloženinami.

Osídlenie hrčeľského chotára potvrdzujú archeologické nálezy, dokumentujúce existenciu paleolitickej staniceneolitického sídliska s bukovohorskou kultúroueneolitických pamiatok s kanelovanou keramikou, hallštattského náleziska a slovanského pohrebiska z 11. a 12. storočia. Prvá písomná zmienka o dedine je v pápežských desiatkoch z rokov 1332-1337Najstaršie písomné správy sa vzťahujú k tamojšej farnosti, najmä ku kostolu, v ktorom v rokoch 1332-1335 pôsobil farár Albert. Kostol bol v stredoveku zasvätený Svätému Mikulášovi.