SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/45/054/45 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní AČ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Dod.: Obec Hrčeľ
339.12 €
2/2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
1/2024 ZŠ Hrčeľ-prístavba a nadstavba Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Reinter s.r.o.
549 715.67 €
705/2023 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
D1/230938 08U03 zmeny v Zmluve v Článku IV. a XI. Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Environmentálny fond
0 €
1/CVČ/2024 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s TP na území poskytovateľa Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Hrčeľ
75 €
D1/2/5/2022 navýšenie cien za poskytované služby Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
48 €
EPP1/2023 zabezpečenie, udržanie a riadenie požiadavok na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
45 €
23-45-010-133 realizácia činností prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Dod.: Obec Hrčeľ
0 €
D3 - ZM-KO-OD-19-0893_ZoD úprava článku I., odsek 1. písm. c) Zmluvy Odb.: Obec Hrčeľ
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk