Súčasnosť

Demografia

Počet obyvateľov (spolu): 1168
Občanov (do 15 rokov vrátane) (spolu):  418
Občanov (nad 15 rokov) (spolu): 750

Muži: 588
Deti (do 15 rokov): 229
Mládež (od 15 do 18 rokov): 36
Dospelí: 323

Ženy : 580
Deti (do 15 rokov) : 189
Mládež (od 15 do 18 rokov): 28
Dospelí: 363

Aktualizácia: 27.02.2023

Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Občianska a technická vybavenosť

Kultúrny dom
Dom smútku
2 Predajne potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Knižnica
Multifunkčné ihrisko
Verejný vodovod
Rozvodná sieť plynu
Základná škola s materskou školou
Miestna posilňovňa

Pamiatky

Židovský cintorín
Pamätník
Kostol reformovaný
Spoločný rímsko a gréckokatolícky kostol