Súčasnosť

Demografia

Počet obyvateľov (spolu): 1110
Občanov (do 15 rokov vrátane) (spolu): 394
Občanov (nad 15 rokov) (spolu): 716

Muži: 552
Deti (do 15 rokov): 216
Mládež (od 15 do 18 rokov): 25
Dospelí: 311

Ženy : 558
Deti (do 15 rokov) : 178
Mládež (od 15 do 18 rokov): 28
Dospelí: 352

Aktualizácia: 21.11.2019

Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Občianska a technická vybavenosť

Kultúrny dom
Dom smútku
2 Predajne potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Knižnica
Multifunkčné ihrisko
Verejný vodovod
Rozvodná sieť plynu
Základná škola s materskou školou
Miestna posilňovňa

Pamiatky

Židovský cintorín
Pamätník
Kostol reformovaný
Spoločný rímsko a gréckokatolícky kostol