SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Obec má aj svoje obecné symboly ku ktorým patria erb obce a vlajka.

Obecný erb znázorňuje: v modrom štíte po strieborných kameňoch kráčajúcu zlatú srnku, nad ňou lietajúci prirodzený zlatý bažant.

Pri zhotovovaní erbu obce sa vychádzalo z odtlačku pečatidla obce z roku 1786 na ktorom je zobrazená po pažiti bežiaca srnka a nad ňou l lietajúci skôr dravý vták ako bažant. V horných dvoch tretinách pečatného poľa je na páske text: GERCSEL A(nno): 1786. Odtlačok pečatidla sa našiel na dokumentov z rokov 1864-1877. Opísané obecné pečatidlo z roku 1880 v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom: GERCSELZ KÖZSÉGPECSÉTJE 1880. Erbové pečatidlo z úradnej činnosti úplne vylúčila až nápisová pečiatka ktorú vyhotovil v dielni 1. Felsenfelda s textom: ZEMPLÉN VÁRMEGYE GERCSELY KÖZSÉG*1994*.

Vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého modrého bieleho v pomere 3:2:3. Vlajka má pomer strán 2:3 ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.