Fašiangy 2023

 05.01.2023

FAŠIANGY 2023

Začínajú 07. 01. 2023 a končia 21. 02. 2023

Po Troch kráľoch sa začínajú fašiangy – obdobie ľudových
zábav, plesov a bálov.

Čas ľudových zábav, hier, karnevalov, plesov a bálov sa začne
hneď po sviatku Troch kráľov, ktorým vyvrcholí obdobie
najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Ten čas potrvá až do
Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na 22. 02. 2023
a je začiatkom 40-dňového pôstu. Kresťania si až od tohto dňa
až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou pripomínajú utrpenie
a smrť Ježiša Krista a pripravujú sa na svätenie veľkonočných
sviatkov.
Obyčaje spojené s fašiangami u starých Slovanov súviseli
s vyháňaním zimy, smrti a prinášaním jari. Fašiangy
charakterizujú najmä ľudové zábavy, plesy, karnevaly.
V ostatných rokoch ľudové zvyky sú už na ústupe, ale
v niektorých mestách a obciach znovu ožila tradícia plesov
a bálov.

Slávenie fašiangov bola vždy symbolom oslobodenia sa od
starostí všedného života. Cez fašiangy má každý právo na
radosť, pretože sú akýmsi spojením medzi vážnym časom Vianoc
a vážnym obdobím predveľkonočným. Pre našich predkov to bolo
aj obdobie, ktoré ukončovalo priadky a začínalo sa tkať.
V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb a iných
slávnostných udalosti. Bolo zvykom sa riadne najesť pred
obdobím pôstu.
Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok –
posledná muzika spojená s pochovávaním basy. Fašiangom
končil tanec a tancovať sa smelo znovu až pri stavaní májov.

„Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa napasiem.“

Prajem Vám,
aby ste fašiangové dni prežili v zdraví a užívali si zábavy.

Rudolf Balog – starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >