Novoročné prianie

 30.12.2022

Vážení spoluobčania,

chcel by som v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, 

ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku

prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce a aj všetkým, 

ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce

nie je ľahostajný. 

V novom roku Vám v mene svojom

a tiež v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva

a v mene zamestnancov obecného úradu

prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. 

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, 

vzájomného pokoja a harmónie. 

Želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, 

viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia.

Rudolf Balog - starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >