SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Plán úloh 2011-2016

 24.06.2020

Plán hlavných úloh na rok 2011-2016

  1) Výstavba multifunkčného ihriska.

  2) Rozšírenie vodovodu pre rómsku osadu.

  3) Výstavba chodníkov /obecný úrad - p.Halada/.

  4) Likvidácia divokých skládok odpadu.

  5) Čistenie, údržba verejných priestranstiev a výsadba zelene.

  6) Kultúrne a športové podujatia.

  7) Čistenie verejného cintorína a oprava oplotenia verejného cintorína.

  8) Úprava priestranstiev okolo vodojemu.

  9) Úprava priestranstiev okolo studne miestneho vodovodu.

  10) Oplotenie obecného úradu /medzi školou a obecným úradom/.

  11) Zabezpečenie obyvateľov pred povodniami v obci.

  12) Oprava budovy materskej školy a obecného úradu-zateplenie, výmena okien.

  13) Revitalizácia obce- oddychová zóna- asfaltové ihrisko a pri KD.

  14) Oprava kultúrneho domu - zateplenie výmena okien,maľovanie strechy a úprava priestorov.

V Hrčeli dňa 13. 1. 2011

Vysvetlivky

  • Projekt bol úspešne dokončený.
  • Práce na tomto projekte ešte stále prebiehajú.
  • Projekty, ktoré ešte neboli zahájené.