Referendum 21.1.2023

 22.01.2023

Výsledky referenda v obci Hrčeľ:
Počet voličov v zozname - 670
Počet voličov zúčastnení na hlasovaní - 131
Počet platných hlasovacích lístkov - 127

Ďakujeme za účasť.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >