Sviatok Troch kráľov

 05.01.2023

Sviatok Troch kráľov – sviatok Zjavenia Pána

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý, želáme my Vám.
zďaleka my ideme, novinu Vám nesieme,
čo sa z toho prihodilo v meste Betleheme.
Narodil sa Kristus Pán, posiela nás k Vám,
udeľte nám koledičku a ja mu ju dám.“

Sviatok Troch kráľov pripadá na 6. Januára, ktorý je súčasne
posledným dňom Vianoc. Sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov sa
slávi už od 3.storočia. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil
svojho syna všetkým národom a traja mudrci z východu sa mu
prišli do Betlehema pokloniť a obetovať mu svoje dary – zlato,
kadidlo a myrhu.
Vo sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov kňazi počas
slávnostných omší posväcujú trojkráľovú vodu soľou. K tradícii
patrí aj posvätenie domov, pri ktorej kňazi obchádzajú domy
a požehnávajú príbytky. Kropia ich svätenou vodou, okadia
kadidlom a v hornej časti dverí napíšu kriedou aktuálny rok
a spojenie písmen - G, M, B – sú to skratky mien troch mudrcov
z východu – Gašpara , Melichara a Baltazára.

Požehnaný trojkráľový sviatok
Vám praje Váš starosta – Rudolf Balog

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >