Zaplavené územie v obci

 22.01.2023

Vzhľadom na prívalové dažde v posledných dňoch v dolnej časti obce Hrčeľ vybrežil bezmenný potok, ktorý zaplavil časť územia, domov  a záhrad v rómskej osade. 
Starosta a zástupca obce zabezpečovali protipovodňové opatrenia a to tým, že pri odtsraňovaní bremien, nánosu zeminy a čistenie bezmenného potoka aby odtok vody bol plinulý. 

Poďakovanie patrí aj pánovi Hatrakovi za rýchle nasadenie techniky pri odstraňovaní záplav.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >